Zobacz tutaj

Cele Fundacji 

Celem Rafała Brzoski jest nie tylko pomaganie utalentowanym młodym ludziom w realizacji ich potencjału, ale także wspieranie ich na drodze do sukcesu poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów, które w innym przypadku nie byłyby dostępne. Ma nadzieję, że z czasem jego wysiłki wywołają efekt fali, który zachęci jeszcze więcej studentów z niezamożnych środowisk w całej Polsce do podjęcia studiów wyższych i wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Ponadto ma nadzieję, że fala ta rozprzestrzeni się poza granice kraju, tak aby utalentowani naukowcy wszędzie mieli dostęp do wysokiej jakości edukacji, niezależnie od pochodzenia społeczno-ekonomicznego czy innych czynników.  

10 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie stypendystów Fundacji Rafała Brzoski. Wydarzenie odbyło się w rezydencji ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezińskiego. Była to doskonała okazja dla obecnych na spotkaniu, aby porozmawiać o więzach polsko-amerykańskich i zastanowić się, jak daleko zaszły. Fundacja im. Rafała Brzoski powstała, aby wspierać i rozwijać młodych, zdolnych ludzi z potencjałem, pomysłami i ambicjami, którzy już coś osiągnęli w wybranej przez siebie dziedzinie. 
Kto może skorzystać? 
Fundacja skupia się na wspieraniu tych, którzy już coś osiągnęli w swojej dziedzinie – czy to sukcesy w konkursach lub olimpiadach, publikacje, wystawy, prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, wynalazki czy biznesplany. Z tego wsparcia mogą skorzystać przede wszystkim ci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mają środków. 
Czym zajmuje się Fundacja? 
Fundacja zapewnia swoim beneficjentom pomoc finansową i mentoring, a także dostęp do materiałów edukacyjnych, zasobów, stypendiów i innych możliwości rozwoju osobistego. Ponadto zachęca do nawiązywania kontaktów między studentami, aby mogli oni czerpać z wzajemnych doświadczeń i sukcesów. 
Oprócz zapewnienia swoim beneficjentom wymiernych korzyści, takich jak finansowanie i doradztwo, fundacja ma również na celu zaszczepienie w nich pewności siebie poprzez docenienie ich osiągnięć i zaoferowanie im platformy do publicznego uznania poprzez wydarzenia takie jak to.               
Inspirujące jest to, jak daleko Fundacja Rafała Brzoski zaszła od czasu jej założenia w 2020 roku. Nie tylko zapewnia swoim beneficjentom namacalne zasoby, takie jak finansowanie i wskazówki, ale także stara się budować zaufanie poprzez publiczne uznanie ich osiągnięć. Dzięki takim wydarzeniom jak to przypominamy sobie, że więzi polsko-amerykańskie są dziś żywe i mają się dobrze – to naprawdę ekscytująca perspektywa! Z niecierpliwością czekamy na to, co jeszcze przyniesie ta młoda organizacja!  Omenaa Mensah